dilluns, 20 d’octubre de 2008

Cursos de Formació en Voluntariat a CaMotA partir del mes de novembre començarem la primera edició dels Cursos de Formació en Voluntariat organitzats per CaMot. Aquests cursos, que compten amb el suport i el finançament de la Fundació La Caixa, pretenen oferir a les persones interessades un acostament a determinats àmbits de la participació social, tant pel que fa als aspectes teòrics com als pràctics, aportant experiències que permetran entrar en contacte amb col·lectius relacionats amb cada àmbit.

Els cursos tindran la següent estructura: 1) una sessió de caire general explicarà que és el voluntariat i la participació social, dòn neixen i quins tipus de formes de participar hi ha, a més del marc teòric i legal des del que es mou cada àmbit; 2) una sessió amb un contingut teòric específic, impartit per persones amb coneixements i experiència en l'àmbit que es tracte; 3) una taula rodona on s'exposaran distintes iniciatives que es porten a terme en cada àmbit. Cada curs durarà dos dies: divendre de vesprada i dissabte també de vesprada. Es facilitarà una carpeta amb materials sobre cada tema als assistents.

Els títols dels cursos seran els següents (els apuntem per ordre de realització, tenint en compte que es farà un curs cada mes): 1.- Participació en xarxes i moviments socials; 2.- Voluntariat en temes mediambientals; 3.- Promoció i defensa del patrimoni cultural; 4.- Intervenció amb població en risc d'exclusió social; 5.- Solidaritat i cooperació internacional; 6.- Atenció a la immigració i mediació cultural.

A través d'aquesta web vos anirem informant de más aspectes sobre aquests cursos. Si voleu rebre més informació o inscriure-vos cal dirigir-se a: camot(A)hotmail.com