dilluns, 30 de març de 2015

Campanya "A palanka" a El Parke Alkosa


EL PARKE
“El Parke” és un barri situat a 8 Km. al sud de la ciutat de València, pertanyent al municipi d'Alfafar, encara que separat del seu nucli urbà per 2 Km., carreteres, vies del tren, gasolinera i centenars d'anys, ja que el barri naix com a conseqüència de l'emigració dels seixanta, amb uns deu mil habitants i amb les característiques dels barris dormitoris de l'època, inclosa la seua problemàtica social.

“KOL·LECTIUS”
Al desembre de 1985 naix el primer “Kolectivo de la Koordinadora del Parke” i, a principi dels 90, es posa en marxa el projecte comunitari que duu per nom “Nosotr@s mism@s”, caracteritzat (a més de donar la llanda sense quarter als seus conveïns i a qui passava per ací amb algaravies i insinuacions obscenes a la vida) per la recuperació d'espais i recursos que van ser apropiats per l'administració de l'Estat a la ciutadania, plantejant la seua gestió comunitària, ciutadana i social.

És a dir, desenvolupant-se amb criteris d'autogestió tres àrees de treball comunitari, tenint com a objectiu canalitzar respostes concretes als problemes socials de la població, reivindicant a l'administració pública els recursos necessaris per a la posada en marxa de les dites propostes socials per mitjà de la gestió comunitària, i denunciant les causes dels problemes que patim. A hores d’ara, en moments de crisi i amb el pacte social que significa l’estat del benestar trencat, l’economia informal i la desobediència civil es converteixen en elements fonamentals de resistència

“A PALANKA”
Fa ja alguns anys que, davant la impossibilitat d’accés a la vivenda, tant en forma de lloguer com de compra per a moltes persones, la resposta ha estat l'ocupació sense permís d'habitatges amb propietat jurídica, en definitiva, de les mateixes entitats bancàries que van contribuir a la situació social i econòmica actual. La “Koordinadora de Kol·lectius” està realitzant una tasca de mediació en aquesta situació, potenciant lloguer social per part de les entitats i intentant normalitzar la situació. No obstant això, són moltes les situacions de persones amenaçades amb judicis i desnonaments.

Am la finalitat d'aconseguir recursos per a la defensa jurídica i social d'aquestes situacions d'emergència, s’ha posat en marxa la campanya “A Palanka” on les  xerrades i  els concerts seran les activitats més importants.
Assemblea de Cases del Parke